Letová práva

Chcete znát svá práva jako cestujícího v letecké dopravě?

Přečtěte krátký a srozumitelný přehled vašich práv níže

Byl váš let zpožděn, zrušen nebo vám zamítli nástup do letadla? Podle nařízení EU 261/2004 můžete požadovat odškodnění a náhradu za všechny tyto případy narušení letu! Náhrady se pohybují od 250 EUR až do 600 EUR na osobu, a to bez ohledu na dodatečnou náhradu výdajů! Příslušná ustanovení, včetně nařízení 261/2004, platí ve všech zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP) a zaměřují se především na zajištění vysoké úrovně ochrany práv cestujících. Dokonce zaručují, aby byla cestujícím na základě požadavku poskytnuta strava, ubytování a doprava, pokud se let zpozdí o dvě nebo více hodin oproti plánu. Pokud letecké společnosti nedodržují tato ustanovení, je možné právně vymáhat odškodnění a/nebo náhradu. Níže se dozvíte, jak se to týká vašeho nároku.

Chcete znát svá práva jako cestujícího v letecké dopravě?

Přečtěte krátký a srozumitelný přehled vašich práv níže

 

Byl váš let zpožděn, zrušen nebo vám zamítli nástup do letadla? Podle nařízení EU 261/2004 můžete požadovat odškodnění a náhradu za všechny tyto případy narušení letu! Náhrady se pohybují od 250 EUR až do 600 EUR na osobu, a to bez ohledu na dodatečnou náhradu výdajů! Příslušná ustanovení, včetně nařízení 261/2004, platí ve všech zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP) a zaměřují se především na zajištění vysoké úrovně ochrany práv cestujících. Dokonce zaručují, aby byla cestujícím na základě požadavku poskytnuta strava, ubytování a doprava, pokud se let zpozdí o dvě nebo více hodin oproti plánu. Pokud letecké společnosti nedodržují tato ustanovení, je možné právně vymáhat odškodnění a/nebo náhradu. Níže se dozvíte, jak se to týká vašeho nároku.

Ověřte si, zda splňujete podmínky

Zjistěte, zda vaše žádost splňuje níže uvedené požadavky

Ověřte si, zda splňujete podmínky

Zjistěte, zda vaše žádost splňuje níže uvedené požadavky

Váš let musí splňovat tyto požadavky:

Odlet, přílet nebo přestup v jedné ze zemí Evropské unie, pokud ji provozuje letecká společnost se sídlem v Evropské unii. Pokud je provozován leteckou společností se sídlem mimo území Evropské unie, musí být země odletu jednou ze zemí Evropské unie. Nařízení se vztahuje na celou cestu bez ohledu na jakékoli mezipřistání.

Zpoždění letu

Pokud měl váš let při příletu zpoždění tři nebo více hodin, máte právo na náhradu škody. Výše náhrady závisí na vaší trase a vzdálenosti letu. Pokud se odlet zpozdil o dvě nebo více hodin, máte právo požadovat refundaci dalších výdajů, jako jsou jídlo, přeprava a ubytování, v závislosti na délce letu.

Zrušení letu

Máte právo požadovat náhradu ve všech případech, s výjimkou situace, kdy byl váš let zrušen více než týden před datem odletu a letecká společnost vám nabídla přesměrování co nejblíže původnímu času odletu a příletu. Přesná částka vyrovnání závisí na vaší trase a celkové délce letu (bez ohledu na mezipřistání).

Zamítnutí nástupu do letadla

Máte právo na proplacení všech nákladů na letenku a odškodnění stejně jako při zrušení letu. Kromě toho máte také právo na proplacení dodatečných výdajů, jako jsou jídlo, přeprava a ubytování. Pokud jste se však dobrovolně rozhodli zůstat na žádost letecké společnosti, máte nárok jen na vrácení původní ceny letenky, a to jen v případě, pokud jste neakceptovali náhradní let.

Mimořádné okolnosti

Situace, ve kterých letecké společnosti nemohou zabránit zpoždění nebo zrušení letu přijetím vhodných opatření, se nazývají mimořádné okolnosti. V takových případech přerušení nespadá do jejich odpovědnosti a nemáte nárok na žádnou náhradu. Stále však lze požadovat úhradu dodatečných výdajů, jako jsou jídlo, přeprava a ubytování, způsobených mimořádnými okolnostmi v místě odjezdu.

Příklady mimořádných okolností

Mezi nejběžnější typy těchto situací patří stávky organizované střediskem řízení letového provozu, poruchy letištního systému a špatné počasí. Za zvláštní okolnosti se však mohou považovat pouze specifické typy nepříznivého počasí. Zásahy bleskem například nepředstavují ohrožení bezpečnosti letu. Přestože úder blesku je spíše „nestandardní“ situací, do této kategorie stále nepatří. Stávky posádky, zpoždění z předchozích letů a většina technických poruch se také nelze považovat za zvláštní okolnosti.

Mimořádné okolnosti

Situace, ve kterých letecké společnosti nemohou zabránit zpoždění nebo zrušení letu přijetím vhodných opatření, se nazývají mimořádné okolnosti. V takových případech přerušení nespadá do jejich odpovědnosti a nemáte nárok na žádnou náhradu. Stále však lze požadovat úhradu dodatečných výdajů, jako jsou jídlo, přeprava a ubytování, způsobených mimořádnými okolnostmi v místě odjezdu.

Příklady mimořádných okolností

Mezi nejběžnější typy těchto situací patří stávky organizované střediskem řízení letového provozu, poruchy letištního systému a špatné počasí. Za zvláštní okolnosti se však mohou považovat pouze specifické typy nepříznivého počasí. Zásahy bleskem například nepředstavují ohrožení bezpečnosti letu. Přestože úder blesku je spíše „nestandardní“ situací, do této kategorie stále nepatří. Stávky posádky, zpoždění z předchozích letů a většina technických poruch se také nelze považovat za zvláštní okolnosti.

Kompenzace kalkulačka

Odpovězte na několik jednoduchých otázek a zjistěte, kolik byste si mohli nárokovat

Má vaše letecká společnost sídlo v EU?

Ano

Ne

Vyberte možnost
Můj let byl ovlivněn

Zpoždění

Zrušení

Odepření nástupu na palubu

Vyberte možnost
Můj let byl ovlivněn

Zpoždění

Zrušení

Odepření nástupu na palubu

Vyberte možnost
Byl to odchod z EU?

Ano

Ne

Vyberte možnost
Můj let byl zpožděn

Méně než 3 hodiny

Více než 3 hodiny

Vyberte možnost
Můj let byl zpožděn

Méně než 3 hodiny

Více než 3 hodiny

Vyberte možnost
Zmeškal jste spojovací let kvůli tomuto zpoždění?

Ano

Ne

Vyberte možnost
Byl odjezd nebo příjezd mimo EU?

Ano

Ne

Vyberte možnost
Byl odjezd nebo příjezd mimo EU?

Ano

Ne

Vyberte možnost
Zmeškal jste spojovací let kvůli tomuto zpoždění?

Ano

Ne

Vyberte možnost
Délka mého letu byla

Méně než 1500 km

Mezi 1500 a 3500 km

Více než 3500 km

Vyberte možnost
Délka mého letu byla

Méně než 1500 km

Více než 1500 km

Vyberte možnost
Délka mého letu byla

Méně než 1500 km

Mezi 1500 a 3500 km

Více než 3500 km

Vyberte možnost
Délka mého letu byla

Méně než 1500 km

Více než 1500 km

Vyberte možnost
Délka mého letu byla

Méně než 1500 km

Mezi 1500 a 3500 km

Více než 3500 km

Vyberte možnost
Délka mého letu byla

Méně než 1500 km

Mezi 1500 a 3500 km

Více než 3500 km

Vyberte možnost

Možná kompenzace na osobu

náhrada výdajů

Summary

Description Information Quantity Price
Discount :
Total :

Vyberte si službu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám

Vše v
Druhý názor*
Snadné použití, nabízející nejlepší zážitek
Snadné použití, nabízející nejlepší zážitek
Snadné použití, nabízející nejlepší zážitek
Vysoce úspěšný: vždy najdeme vítězné argumenty
Vysoce úspěšný: vždy najdeme vítězné argumenty
Vysoce úspěšný: vždy najdeme vítězné argumenty
Šetří čas: pokrýváme celý proces vyřizování reklamací.
Šetří čas: pokrýváme celý proces vyřizování reklamací.
Šetří čas: pokrýváme celý proces vyřizování reklamací.
Postaráme se o všechny právní záležitosti za vás.
Postaráme se o všechny právní záležitosti za vás.
Postaráme se o všechny právní záležitosti za vás.
Platíte pouze tehdy, pokud dostanete odškodnění.
Platíte pouze tehdy, pokud dostanete odškodnění.
Platíte pouze tehdy, pokud dostanete odškodnění.

Vyberte si službu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám

Vše v
Druhý názor*
Snadné použití, nabízející nejlepší zážitek
Snadné použití, nabízející nejlepší zážitek
Snadné použití, nabízející nejlepší zážitek
Vysoce úspěšný: vždy najdeme vítězné argumenty
Vysoce úspěšný: vždy najdeme vítězné argumenty
Vysoce úspěšný: vždy najdeme vítězné argumenty
Šetří čas: pokrýváme celý proces vyřizování reklamací.
Šetří čas: pokrýváme celý proces vyřizování reklamací.
Šetří čas: pokrýváme celý proces vyřizování reklamací.
Postaráme se o všechny právní záležitosti za vás.
Postaráme se o všechny právní záležitosti za vás.
Postaráme se o všechny právní záležitosti za vás.
Platíte pouze tehdy, pokud dostanete odškodnění.
Platíte pouze tehdy, pokud dostanete odškodnění.
Platíte pouze tehdy, pokud dostanete odškodnění.