Zavazadla

Chcete se dozvědět více o svých právech ohledně zavazadel?

Přečtěte krátký a srozumitelný přehled níže

Zajímalo vás někdy, kdo je odpovědný za vaše zavazadlo, když jej na letišti odevzdáte? Letecká společnost přebírá odpovědnost za každé zapsané zavazadlo, kterou jste jí předali. Tím vám vzniká zákonné právo na odškodnění až do výše 1 300 EUR v případě, že jde o poškození zavazadel, ztrátu zavazadel a také výdaje způsobené zpožděním zavazadel. Zahrnuje to i poškozené příruční zavazadlo, pokud škodu přímo zaviní letecká společnost.
Dosud 152 zemí ratifikovalo Varšavskou úmluvu a 120 zemí Montrealskou úmluvu, které v současnosti regulují leteckou přepravu zavazadel. To znamená, že uplatnění těchto úmluv přesahuje hranice EU. Níže najdete informace o tom, jak se to týká vašeho nároku.

Chcete se dozvědět více o svých právech ohledně zavazadel?

Přečtěte krátký a srozumitelný přehled níže

 

Zajímalo vás někdy, kdo je odpovědný za vaše zavazadlo, když jej na letišti odevzdáte? Letecká společnost přebírá odpovědnost za každé zapsané zavazadlo, kterou jste jí předali. Tím vám vzniká zákonné právo na odškodnění až do výše 1 300 EUR v případě, že jde o poškození zavazadel, ztrátu zavazadel a také výdaje způsobené zpožděním zavazadel. Zahrnuje to i poškozené příruční zavazadlo, pokud škodu přímo zaviní letecká společnost.
Dosud 152 zemí ratifikovalo Varšavskou úmluvu a 120 zemí Montrealskou úmluvu, které v současnosti regulují leteckou přepravu zavazadel. To znamená, že uplatnění těchto úmluv přesahuje hranice EU. Níže najdete informace o tom, jak se to týká vašeho nároku.

Ověřte si, zda splňujete podmínky

Zjistěte, zda vaše žádost splňuje níže uvedené požadavky

Ověřte si, zda splňujete podmínky

Zjistěte, zda vaše žádost splňuje níže uvedené požadavky

Delays

V případě zpoždění zavazadel máte nárok na náhradu dodatečných nákladů. Ve většině případů se to omezuje na nákup nezbytných věcí, které slouží jako náhrada za obsah zavazadel. K tomu musí být předložené doklady o koupi. Pokud zprávu o přepravě zavazadel (Property Irregularity Report - PIR) vyplníte do 7 dnů ode dne příjezdu, zvyšuje to šanci na odškodnění.

Poškozený a chybějící obsah zavazadel

Nárok na odškodnění máte v případě, že dokážete prokázat, že k poškození nebo ztrátě obsahu došlo při manipulaci se zkontrolovaným zavazadlem leteckou společností a jejími partnery (obvykle předložením fotografií). Právo na náhradu za příruční zavazadlo se použije pouze tehdy, byla-li škoda způsobena chybným jednáním letecké společnosti. Pokud zprávu o přepravě zavazadel (Property Irregularity Report - PIR) vyplníte do 7 dnů ode dne příjezdu, zvyšuje to šanci na odškodnění.

Ztráta zavazadel

Máte nárok na kompenzaci za veškerá zavazadla, která byla zaregistrována k přepravě v nákladovém prostoru letadla. Před podáním nároku o ztrátě zavazadla musí být předložena zpráva o přepravě zavazadel (Property Irregularity Report - PIR). Zavazadlo se úředně považuje za ztracené po uplynutí 21 dnů od data příjezdu.

Maximální výška náhrady

Letecké společnosti jsou ze zákona povinny poskytovat peněžní náhrady a/nebo odškodnění ve výše uvedených případech až do výše 1131 zvláštních práv čerpání (ZPČ), což je měna s převodním kurzem do jiných měn, který denně aktualizuje Mezinárodní měnový fond (MMF). V současnosti to odpovídá částce asi 1 300 EUR.

Maximální výška náhrady

Letecké společnosti jsou ze zákona povinny poskytovat peněžní náhrady a/nebo odškodnění ve výše uvedených případech až do výše 1131 zvláštních práv čerpání (ZPČ), což je měna s převodním kurzem do jiných měn, který denně aktualizuje Mezinárodní měnový fond (MMF). V současnosti to odpovídá částce asi 1 300 EUR.

Kompenzace kalkulačka

Odpovězte na několik jednoduchých otázek a zjistěte, kolik byste si mohli nárokovat

Moje zavazadla byla ovlivněna

Zpoždění

Poškození a chybějící obsah

Ztráta

Vyberte možnost
Hodnota poškozeného zavazadla

Celková hodnota poškozeného zavazadla: €[item-400_quantity].Vyberte možnost
Další výdaje
Další výdaje: €[item-408_quantity].
Vyberte možnost
Další výdaje/h5>

Další výdaje: €[item-410_quantity].Vyberte možnost
Další výdaje
Další výdaje: €[item-412_quantity].
Vyberte možnost
Celková hodnota chybějících zavazadel
Celková hodnota chybějících zavazadel: €[item-414_quantity].
Vyberte možnost

Možná kompenzace na osobu

DůležitéCelková potenciální hodnota -€1300.

Summary

Description Information Quantity Price
Discount :
Total :

Vyberte si službu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám

Vše v
Druhý názor*
Snadné použití, nabízející nejlepší zážitek
Snadné použití, nabízející nejlepší zážitek
Snadné použití, nabízející nejlepší zážitek
Vysoce úspěšný: vždy najdeme vítězné argumenty
Vysoce úspěšný: vždy najdeme vítězné argumenty
Vysoce úspěšný: vždy najdeme vítězné argumenty
Šetří čas: pokrýváme celý proces vyřizování reklamací.
Šetří čas: pokrýváme celý proces vyřizování reklamací.
Šetří čas: pokrýváme celý proces vyřizování reklamací.
Postaráme se o všechny právní záležitosti za vás.
Postaráme se o všechny právní záležitosti za vás.
Postaráme se o všechny právní záležitosti za vás.
Platíte pouze tehdy, pokud dostanete odškodnění.
Platíte pouze tehdy, pokud dostanete odškodnění.
Platíte pouze tehdy, pokud dostanete odškodnění.

Vyberte si službu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám

Vše v
Druhý názor*
Snadné použití, nabízející nejlepší zážitek
Snadné použití, nabízející nejlepší zážitek
Snadné použití, nabízející nejlepší zážitek
Vysoce úspěšný: vždy najdeme vítězné argumenty
Vysoce úspěšný: vždy najdeme vítězné argumenty
Vysoce úspěšný: vždy najdeme vítězné argumenty
Šetří čas: pokrýváme celý proces vyřizování reklamací.
Šetří čas: pokrýváme celý proces vyřizování reklamací.
Šetří čas: pokrýváme celý proces vyřizování reklamací.
Postaráme se o všechny právní záležitosti za vás.
Postaráme se o všechny právní záležitosti za vás.
Postaráme se o všechny právní záležitosti za vás.
Platíte pouze tehdy, pokud dostanete odškodnění.
Platíte pouze tehdy, pokud dostanete odškodnění.
Platíte pouze tehdy, pokud dostanete odškodnění.